Kategórie
Knihy

Knižnica je tu pre vás

PANDÉMIA prerušila a obmedzila mnohé oblasti fungovania života a spoločnosti. Toto obdobie skomplikovalo alebo zastavilo pracovné a iné činnosti. My knihovníci sme striedavo zatvárali i otvárali knižnicu podľa toho, ako nám to vyhlášky nariaďovali či dovoľovali. No pritom sme neprestávali pracovať, nakupovať nové knihy, pripravovať ich pre našich čitateľov, prispôsobovať prevádzku knižnice novým a stále sa meniacim podmienkam.

Aby naši čitatelia mohli naďalej využívať aspoň časť našich služieb a požičiavať si knihy, začali sme používať podľa vzoru iných knižníc systém „cez okienko“. Takto sme rozšírili spektrum našich služieb o objednávanie kníh prostredníctvom telefonátov, e-mailov či online katalógu a zaviedli sme požičiavanie e-kníh. Pandemické zatváranie nás takto vlastne posunulo dopredu: aktivovali sme služby, ktoré sme už dlhšie iba zvažovali.

 V tejto súvislosti musíme pochváliť našich čitateľov, ktorí prejavili značnú prispôsobivosť: väčšina z nich sa rýchlo naučila využívať nové postupy a zdá sa, že nie sú nespokojní. Prinajmešom tí, ktorí si nepotrebujú vyhľadávať knihy priamo v regáloch, ale stačí im, ak vedia meno spisovateľa, názov knihy alebo tému. No a čo sa za mladi naučíš… Vytvorený systém služieb a opatrení a nadobudnuté skúsenosti môžeme používať i naďalej, veď niektorí čitatelia uvítajú možnosť, ak im knihovníčky ušetria prácu pri vyhľadávaní kníh v policiach a pritom sami obmedzia čas strávený v knižnici. No a ak sa opäť bude zatvárať… na starobu akoby si našiel: jednoducho budeme pokračovať v tom, čo sme sa my aj naši čitatelia naučili a čo sme si vyskúšali.

TÁTO DOBA a jej udalosti nás nútia k tomu, aby sme sa ustavične prispôsobovali premenlivým podmienkam. Mali by sme k nim pristupovať zodpovedne s ohľadom na bezpečnosť našu i našich blížnych. Ak k tomu pridáme úsmev (i keď pod rúškom), trpezlivosť a ústretovosť, bude to na jednotku. My máme toto všetko pre návštevníkov knižnice pripravené.

Autor: Libuša Keraková

Čítanie kníh je moja vášeň. Pracujem v knižnici v Malackách. Ak bez kníh neviete existovať tak ako ja, sledujte moju rubriku „Kniha, ktorá ma zaujala“. Knihy, o ktorých ste si prečítali, nájdete aj u nás v knižnici.