Kultúra v meste Malacky

Organizujete podujatie?

Neváhajte, napíšte nám a pridáme vašu udalosť do kalendára udalostí.*

* Vyhradzujeme si právo odmietnuť a nezverejniť udalosť, článok alebo komentár, ktorý podnecuje k násiliu, neznášanlivosti, extrémizmu, obsahuje nepravdivé informácie alebo z iného dôvodu porušuje podmienky uverejňovania.