Kategórie
Umenie

Výstava výtvarných prác žiakov ZUŠ

Počas Prvomájových Malaciek ste mali možnosť navštíviť výstavu výtvarných prác žiakov Základnej umeleckej školy s názvom (ex)pozícia/23.

Autor: ZUŠ Malacky
Miesto konania: Severné krídlo Pálffyovského kaštieľa, Zámocká 932/14, 901 01 Malacky
Kurátor: Kateřina M. Václavková
Spolukurátor: Marek Burcl
Otvorenie výstavy: 01. 05. 2023 o 10:00 hod.
Trvanie výstavy do: 10. 06. 2023

Výstava bude sprístupnená aj počas podujatí Noc múzeí a galérií (13. 5. 2023) a Deň detí (3. 6. 2023).

Výstava prezentuje 400 výtvarných prác študentov Základnej umeleckej školy v Malackách. V alternatívnom výstavnom priestore sú kreatívne nainštalované práce na plátnach, papieroch či lepenkách. Široko koncipovaná výstava zachytáva rôzne polohy a možnosti výtvarnej práce mladých študentov malackej ZUŠ.

Výstava prezentuje rôzne výtvarné techniky: akvarel, akrylová maľba, maľba mastným pastelom, kartónové 3D modely, ceruzkové štúdie, koláže, grafické techniky linorytu a suchej ihly až po práce s textilom.

Výtvarný prístup mladej generácie sa prejavuje v rôznorodých prístupoch. Niektorí žiaci znázorňujú vnútorné zážitky a autenticky zapisujú dej vlastných vízii a interpretácii. Používajú úprimnú výtvarnú štylizáciu a subjektívnu významovú farebnosť. Ďalšou skupinou sú žiaci, čo sa snažia zachytiť videnú realitu v tradícii študijného zobrazovania a konštruktívnej kresby. Je to príklon k perspektíve a vecnosti zobrazovanej skutočnosti. Pri týchto prácach je veľmi potrebné značne objektivizačné úsilie a sebadisciplínu na zvládnutie takýchto výtvarných úloh. Určitá skupina žiakov reflektuje i svet pop-kultúrnych vplyvov a vlny módnych tendencii šíriacich sa sociálnymi sieťami. Nechávajú sa unášať módnymi tendenciami, ktoré sú momentálne v kurze.

Výstava prezentuje len výber z toho, čo sa programovo deje na vyučovaní v ZUŠ MA. Zadanie a nasmerovanie je základným pedagogickým vkladom do procesu vyučovania. Zadanie je funkčne predkladané rôznym vekovým hladinám žiakov. Je prispôsobované veku a počtu žiakov v skupine. Záverečný výsledok práce je zrkadlom výtvarného temperamentu a vnútornej dynamiky.

text: Róbert Makar

Autor: Vanda Kráľovičová

Pracujem v Múzeu Michala Tillnera v Malackách. Zaujímam sa o dianie v našom meste. Medzi mojimi príspevkami môžete nájsť predovšetkým články o súčasnom výtvarnom alebo hudobnom dianí v Malackách či o jeho histórií.