Kategórie
Hudba

Prvomájové Malacky 2023

Hlavné pódium

09.30 – 10.20 DH Malačané

10.25 – 10.55 Saltatrix Academy

11.00 – 11.20 Otvorenie podujatia

11.40 – 12.30 FS Macejko

12.50 – 13.40 Tusté baletky

14.00 – 14.50 Vrbovskí víťazi

15.20 – 16.20 Lýdia Novotná

16.40 – 17.30 Los Brados

18.10 – 19.10 La3no Cubano

19.40 – 20.50 Zdenka Predná

21.30 – 22.30 HEX

Detská zóna

10.00  Šaško Fjodor

11.00  Braňo Jobus – čítanie pre deti

12.00  ZUŠ Malacky

13.00  Mia pre deti

14.15  Šaško Fjodor

15.15  Kaukliarske vystúpenie

16.15  Braňo Jobus – čítanie pre deti

Športovo-oddychová zóna

10.00 – 19.00 YTA športová akadémia

10.00 – 19.00  Zaži Aktivity

Záhradnícko-remeselná zóna

10.00 – 19.00  Remeselníci

10.00 – 18.00  Vozenie na koni

Historická zóna

10.00 – 18.00  Dobový tábor

10.00  Kaukliarske vystúpenie

11.00  Rytier a kôň

13.00  Salva zo strelných zbraní

15.00  Šerm delostrelecká jednotka

17.00  Šerm “Finta na 3 ťahy”

zdroj: www.mckmalacky.sk

Mapa podujatia (zdroj: www.malacky.sk)
Plagát podujatia (zdroj: www.malacky.sk)