Kategórie
Rozhovory Umenie

Marek Burcl a projekt TEST_STRIP

V posledných dňoch ste mohli zachytiť informáciu o novom projekte v pálffyovskom kaštieli v Malackách, ktorý sa zameriava na prezentáciu súčasného umenia, TEST_STRIP. Tento nápad, aktivita a iniciatíva je veľmi úzko prepojená s výtvarníkom Marekom Burclom, ktorý žije a tvorí v Malackách. Začiatkom júna otvoril pilotnú sezónu TEST_STRIPU prezentáciou svojej tvorby. V rozhovore sa dozviete, ako tento nápad vznikol, ako prebehla jeho výstava, čo ste mohli a aj budete mať možnosť v nasledujúcich mesiacoch vidieť.

projekt TEST_STRIP v pálffyovskom kaštieli v Malackách (vizuál MB)

Ahoj Marek. Predstav nám prosím v krátkosti nový projekt TEST_STRIP, na ktorom sa autorsky podieľaš. Čo si pod týmto pojmom môžeme predstaviť?

Ahoj, TEST_STRIP je pokusom o vytvorenie iného, než klasického galerijného prostredia, kde sa môže verejnosť stretávať so súčasným umením. Je to snaha oživiť nevyužívané priestory s obrovským potenciálom, ktoré nepotrebujú náročnú rekonštrukciu na to, aby sa stali lákavými nielen pre výtvarníkov (ktorí si tam tak môžu dovoliť to, čo inde nie), ako aj pre návštevníkov, ktorí tam môžu uvidieť či spoznať niečo nové.

Ako vznikol tento nápad? Môžeme niečo podobné nájsť aj v iných mestách na Slovensku?

Nápad vznikol, keď som minulý rok žiadal o štipendium na jeden maliarsky „výskum“ z Fondu na podporu umenia, kde je podmienkou na záver zrealizovať verejnú prezentáciu výsledného diela. Keďže vtedy kvôli covidu boli galérie zatvorené, tak som vymyslel, ako plánovaný proces hľadania receptúry na výrobu farby konkrétneho odtieňa[1] zrealizovať vo forme objektu do verejného priestranstva. So súhlasom mesta sa mi ho následne podarilo osadiť v Zámockom parku. Uvedomil som si vďaka tomu ten obrovský rozdiel medzi prezentáciou v galérii a vo verejnom priestranstve. V galérii diela vidia ľudia, ktorí pre to musia spraviť minimálne to, že do galérie vojdú, čiže majú aspoň nejaký záujem o to, čo sa tam nachádza. Lenže vo verejnom priestore sa s dielom stretávajú aj náhodní okoloidúci a ľudia, ktorí o neho nemajú žiaden záujem a pravdepodobne aj takí, ktorí nikdy neboli v galérii. Preto som sa rozhodol spraviť maximum pre to, aby som môj zámer pomohol lepšie pochopiť čo najširšej (aj náhodnej) verejnosti. V priľahlom kaštieli som usporiadal sprievodnú výstavu[2], kde som formou komentovaných prehliadok prezentoval návštevníkom moju staršiu tvorbu. Začal som výberom skôr klasickejších malieb s botanickými námetmi a postupne cez rôzne iné, konceptuálnejšie diela využívajúce aj digitálne postupy, sme sa dostali až k objektu vonku pred kaštieľom, ktorý sa tak pre návštevníkov stal omnoho pochopiteľnejším.

Bol som veľmi milo prekvapený zo záujmu verejnosti a som presvedčený, že to celé bolo obojstranne prínosné. Preto som sa rozhodol v tom pokračovať a nielen o rok ukázať, kam sa moja práca posunula a čo nové som spravil, ale oslovil som aj pár iných výtvarníkov, aby prišli podobným spôsobom aj oni ukázať (vysvetliť), čomu sa venujú.

Na Slovensku existuje množstvo kultúrnych centier, ktoré sa snažia pretvárať rôzne priestory pre kultúru a verejnosť. Čo sa týka podobnosti architektúry, tak mi napadá kláštor v Bardejove, ktorý som ale navštívil ešte len v procese jeho rekonštrukcie dobrovoľníkmi. Po úspešnom ukončení tohoto prvého (alebo skôr nultého) testovacieho ročníku TEST_STRIPU by som rád navštívil viacero kultúrnych centier na Slovensku, nie len kvôli inšpirácii a získaniu nových kontaktov pre prípadnú spoluprácu, ale najmä pre rady, ako to rozbehnúť v Malackách.

z výstavy Farba (bez) informácie (foto VK)
z výstavy Farba (bez) informácie (foto VK)
z výstavy Farba (bez) informácie (foto VK)
z výstavy Farba (bez) informácie (foto VK)

Čo by si chcel týmto projektom dosiahnuť? Čo je jeho hlavným cieľom?

Aby sa tam naučili ľudia chodiť pravidelne. Nie len kvôli tomu, čo uvidia, ale aj preto, aby sa proste stretli a mohli diskutovať aj o tom, čo zaujímavé videli inde alebo o svojich záľubách. Ale cieľom nie je presne definovaná forma. Bol by som veľmi rád, ak by sa z toho stala dynamická platforma, ktorá nebude fungovať podľa opakujúceho sa scenára, ale bude to skôr priestor neustále prispôsobujúci sa záujmom jeho návštevníkov. Nie ako v galérii, kde diváci môžu iba pozorovať to, čo stanovil výtvarník a ešte k tomu presne definoval kurátor, ale aby obsah a tému TEST_STRIPU tvorili všetci návštevníci. Aby k nemu mohli prispievať a neustále meniť jeho smerovanie. Cieľom je teda živý priestor.

Myslíš, že si súčasné výtvarné umenie v Malackách nájde svojich fanúšikov, resp. sú Malacky pripravené na takýto typ kultúrnych podujatí?

Určite áno. Overilo sa mi to najmä na mojej prvej prezentácii v kaštieli, kde práveže niektorí náhodní okoloidúci jednotlivci bez akýchkoľvek vedomostí o umení dokázali hneď na začiatku moju pripravenú komentovanú prehliadku premeniť na diskusiu, ktorá zrazu sama bez mojej kontroly začala ubiehať presne tým smerom, ako som plánoval. Stratil som tak obavu, či to celé bude dostatočne pochopiteľné a zistil som, že sa z toho stalo niečo obojstranne veľmi prínosné. A nakoniec sme obaja odchádzali veľmi nadšení. Dúfam, že rovnaký pocit budem mať aj tento rok.

Pre koho je podľa teba súčasné výtvarné umenie určené?

Súčasné umenie využíva celé známe spektrum spôsobov komunikácie a každý je tým pádom prístupný pre niekoho. Záleží od prezentácie a akékoľvek umenie je možné priblížiť akémukoľvek publiku. Záleží iba na tom, ako sa prezentuje. Samozrejme sú veci jednoduchšie aj komplikovanejšie a spôsob vystavenia (sprostredkovania) diela sa dá prispôsobiť konkrétnemu typu diváka. Potom to už je na ňom, nakoľko ho to zaujme a či bude pátrať ďalej po vedomostiach, ktoré mu pomôžu chápať viac. Ale to, že má verejnosť pocit, že súčasnému umeniu nerozumie, predsa neznamená, že nemá zmysel a nemali by ho výtvarníci, teoretici alebo filozofi posúvať ďalej. V dnešnej dobe takmer nikto v skutočnosti nerozumie tomu, na akom princípe fungujú prístroje, ktoré bežne využívame a napriek tomu zmysluplnosť ich vývoja a programovania nikto nekritizuje.

Potrebujeme k životu výtvarné umenie?

Ja áno, ale to neznamená, že ho musí potrebovať každý.

Koho by si chcel projektom TEST_STRIP osloviť?

Čo najširšiu verejnosť a najviac ma poteší návšteva niekoho, kto o umení nič nevie alebo nikdy nebol v galérii, ale zrazu zistí, že to môže byť zaujímavé prostredie.

Počas prvomájových osláv si v rámci TEST_STRIPu usporiadal malú ochutnávku diel spomedzi pripravovaných výstav. S akou odozvou si sa u návštevníkov stretol?

Myslím si, že sa mi podarilo nadchnúť minimálne troch ľudí, ktorí prišli úplnou náhodou a pôsobili, že by ich inak vôbec nenapadlo cez leto chodiť na výstavy. Takže už len kvôli nim to malo zmysel.

TEST_STRIP na prvomájových oslavách (foto VK)
TEST_STRIP na prvomájových oslavách (foto VK)
TEST_STRIP na prvomájových oslavách (foto VK)

Ako bude prebiehať stretnutie s vystavujúcimi výtvarníkmi? Vedel by si nám o jednotlivých autoroch povedať viac?

Bol by som rád, ak by stretnutia prebiehali skôr ako neformálne diskusie, do ktorých budú prispievať všetci. Nielen že bude rozprávať autor a ostatní ho budú ticho počúvať.

Autorov som sa snažil oslovovať najmä podľa toho, aby sme ukázali rôznorodé výtvarné prístupy, ktoré sú v niečom originálne či netradičné a aby išlo o diela s príbehom, ktoré tak budú sprostredkovateľné komukoľvek. Taktiež kvôli minimálnemu rozpočtu som sa snažil pôvodne oslovovať autorov pôsobiacich v Bratislave, s tým, že ich diela budem vyberať podľa toho, či ich dokážem priviesť osobným autom (ale to som nakoniec nedodržal). Kvôli snahe získať diela čo najzaujímavejšie pre návštevníkov budem nakoniec potrebovať aj dodávku a dve autorky nám zapožičajú diela s o dosť väčšej vzdialenosti.

Začiatkom júna si otvoril pilotnú sezónu TEST_STRIPU prezentáciou tvojej aktuálnej tvorby. Prezraď nám, čo mali návštevníci možnosť vidieť.

Ukázal som moju najnovšiu prácu, ktorá o týždeň na to bude prezentovaná v Galérii 19 v Bratislave, kde bude súčasťou obhajoby mojej dizertačnej práce. Ale keďže TEST_STRIP chce byť výstavným priestorom, kde možno bez obáv ukazovať čokoľvek, tak som znovu vytiahol aj staršie práce, ktoré tomu predchádzali, nedokončené projekty, skrz ktoré som sa k tomu dopracovával a aj započaté pokusy, ktorým sa ešte len plánujem podrobnejšie venovať. Predpokladám, že tak divákovi lepšie priblížim samotný proces tvorby, hľadania vhodných postupov a neustále vyvíjanie sa diel i autora samého. A taktiež, že takto bude lepšie pochopiteľný celý kontext ohľadom môjho uvažovania ohľadom tvorby.

Ako hodnotíš výstavu tvojich diel v minulom roku? Bol pre teba kaštieľ inšpiráciou k ďalšej tvorbe?

Rozhodne som lepšie preskúmal všetky priestory kaštieľa a za ten čas mohol dostatočne uvažovať o celom jeho potenciáli. Rád by som do budúceho ročníka TEST_STRIPU už oslovil aj autorov, ktorí by mohli priamo reagovať na priestory či históriu kaštieľa a vytvoriť tak diela či inštalácie na mieru. Ale to bude vyžadovať dlhodobejšie plánovanie a lepšie financovanie.

Akým témam sa venuješ?

Mojou hlavnou a stálou témou je asi obraz, preto sa považujem za maliara napriek tomu, že pracujem aj s inými postupmi a využívam rôzne technológie. Momentálne sa venujem okrem iného aj analógovej fotografii, ale nevytváram záznamy latentných obrazov premietaných skrz štrbinu či šošovku, ako to robí camera obscura. Maľujem na sklo, pod ktorým mám svetlocitlivý fotopapier a neustále sa premieňajúcu maľbu priebežne zachytávam jej osvietením. Výsledkom tak je niečo, čo vyzerá ako fotografia, ale v skutočnosti sa jedná o vyskladaný záznam z množstva tieňov malieb, ktoré sa neustále transformovali a teda jednotlivo nezachovali. A originálom je vo výsledku niečo ako ich spoločný súčet. Taktiež pracujem aj s digitálnymi programami a prístrojmi, z ktorých získané skúsenosti následne aplikujem aj v klasickej maľbe, či naopak maliarske prístupy sa pokúšam vnášať do digitálnych postupov. Veď aj klasické maľovanie nie je nič iné, než programovanie rozhrania prostredníctvom zoradenia a vrstvenia pigmentov na podložke.

komentovaná prehliadka výstavy s autorom Marekom Burclom (foto VK)
komentovaná prehliadka výstavy s autorom Marekom Burclom (foto VK)
komentovaná prehliadka výstavy s autorom Marekom Burclom (foto VK)

Dalo by sa povedať, že výtvarník vníma kaštieľ inými očami ako bežný návštevník, ktorého zaujíma predovšetkým história objektu?

Inými očami nie, ale každý máme iné skúsenosti a vedomosti, takže o ňom uvažujeme inak a vieme vďaka tomu prichádzať s inými nápadmi. Preto tam nechcem pozývať iba maliarov, ale aj odborníkov z iných oblastí. Rád by som do budúcna nadviazal spoluprácu aj s reštaurátormi/výtvarníkmi, programátormi/výtvarníkmi, či botanikmi/výtvarníkmi a podobne.

Minulý rok mali študenti z Ateliéru maľby Vysokej školy výtvarných umení možnosť nahliadnuť do priestorov kaštieľa. Ako na toto miesto reagovali?

Bola to skôr spoznávacia trojdňová návšteva. Rozhodne plánujeme zrealizovať skutočný plenér v priestoroch kaštieľa a zámockého parku, ale to nejde spraviť tak, že niekto po prvýkrát príde a hneď namaľuje obraz. Je lepšie sa na to môcť pripraviť a aby autor vedel, do čoho ide. Lepšie je, keď autori poznajú dané priestory, ich potenciál a prirodzene prídu s originálnymi koncepciami projektov, ktoré by sa tam oplatilo zrealizovať. Aby nevznikali iba formálne štúdie prostredia, ale diela, ktoré majú aj určitú ideu a zámer.

TEST_STRIP – Marek Burcl (vizuál MB)

Čo nás čaká v TEST_STRIPE najbližšie?

Ďalším vystavujúcim autorom bude Rastislav Podhorský, ktorý priviezol do kaštieľa svoje figuratívne kresby a maľby. Práve pripravujeme špecifickú inštaláciu aj s využitím materiálov nájdených v kaštieli. Tešíme sa na vás vo štvrtok 16. júna o 18.00 h v priestoroch kaštieľa, kedy prebehne stretnutie s autorom. Inštaláciu môžete vidieť v kaštieli až do 28. júna.

Ďakujeme za rozhovor.

16. 6. TEST_STRIP a stretnutie s autorom Rastislavom Podhorským (vizuál MB)

Stretnutia s autormi

každý druhý štvrtok o 18.00 h

16. 6. Rastislav Podhorský

30. 6. Dominik Hlinka

14. 7. Petra Čížková

28. 7. Martina Červenková

11. 8. Barbora Lungová

25. 8. Erika Szöke

8. 9. Simona Jančurová

Výstavy je možné navštíviť aj individuálne v časoch:

utorok – piatok – 10.00 – 12.00 h; 14.00 – 17.00 h

sobota – nedeľa – 13.00 – 17.00 h.

Sledujte TEST_STRIP

facebook.com/Test_stripmalacky

instagram.com/test_strip.malacky

marekburcl.sk


[1] Projekt Farba (bez) informácie

[2] S podporou Mestského centra kultúry v Malackách.

Autor: Vanda Kráľovičová

Pracujem v Múzeu Michala Tillnera v Malackách. Zaujímam sa o dianie v našom meste. Medzi mojimi príspevkami môžete nájsť predovšetkým články o súčasnom výtvarnom alebo hudobnom dianí v Malackách či o jeho histórií.